Thursday, 26 April 2012

Doa Rosario "Bulan Maria" Mei 2012    

DOA ROSARIO
  
Rosario
  * Dalam Nama Bapa .....
  * Aku Percaya ...
  * Bapa Kami ...
  * Kemuliaan ....
  * Terpujilah....
     Salam Putri Allah Bapa, Salam Maria.....
     Salam Bunda Allah, Salam Maria
     Salam Mempelai Allah Roh Kudus, Salam Maria...*
  * Kemuliaan ....
  * Terpujilah....

* Peristiwa - peristiwa
   1. Peristiwa Sedih  atau
   2. Peristiwa Mulia atau
   3. Peristiwa Terang
* Bapa Kami...
* Salam Maria... (10 X)

No comments:

Post a Comment